SMUL-akademin grundkurs 1-4

Svenska Distans i samarbete med SMUL-akademin erbjuder en ”grundkurs nivå 1-4”.

– Kursen har en studieplan som går under hela läsåret 2017–2018 med 50 lektioner på 40 minuter var, totalt 2000 minuter.
– Det finns två förslag på studietakt. Egen takt och schemalagd takt.
– Ett svenskt läsbeting på 30 minuter i veckan är obligatoriskt. Kan ske genom barnets egen läsning eller högläsning f
– Nivåerna A-D av läsebok och arbetsbok i serien Jag läser av Martin Widmark erbjuds.
– Nätverkande med andra föräldrar vars barn följer kursen erbjuds genom en sluten Facebook-grupp. Där delas också
veckovisa påminnelser och studietips.
– En obligatorisk redovisning av barnet ger rätt till ett diplom på SMUL-akademin, samt 50 poäng på SMUL-akademin.
– Tre olika prisnivåer

OBS! Priset gäller för en kursplats och bara ett barn kan anmälas per kursplats.
Det finns plats för 80 elever.