Distanskurser

Svenska Distans riktar sig främst till svenska barn i åldrarna 6-14 år som bor och studerar utomlands. Vi erbjuder även specialundervisning och vuxenundervisning.

För att delta i någon av nedanstående kurser krävs tillgång till dator samt internetuppkoppling. Våra kurser bygger på att barnet har en svensktalande vuxen i sin närhet. Denne handleder eleven genom uppgifterna med handledarstöd från Svenska Distans.

Alla våra kurser finns att köpa i fliken –Butik–

(Om du vill se filmer som presenterar våra kurser, läromedel m.m. klicka på fliken “Youtubei menyn)

Om kurserna

Tid som beräknas läggas på kurserna är 1-2 timmar per vecka. Detta är dock individuellt.

Vi börjar med att göra en kartläggning av ditt barns kunskaper i ämnet svenska, utifrån de nationella målen. I samband med denna kartläggning sker även en dialog där vi lyssnar in era önskemål och behov. Allt är framtaget av utbildade svensklärare.

Detta ingår i kurspaketet:

   • fördjupad kartläggning
   • individuell studieplan
   • kurslitteratur och en bok
   • digitala läromedel
   • kontinuerlig handledning och feedback på inlämnade uppgifter
   • dokumenterade studieresultat
   • personlig kontaktlärare
   • handledning till dig som förälder vid behov
   • Frakt
 • Digitala klassrum

 • I nuläget erbjuder vi följande:
 • A1 (2500 SEK + moms), A2 (3900 SEK+ moms). Kurserna motsvarar åk 1. A1 är en lättare “nybörjarkurs”.
 • B1 (1250 SEK + moms), B2 (3900 SEK + moms). Kurserna motsvarar åk 2. B1 är den lättare, förkortade kursen som fungerar som en “brygga” mellan A2 och B2.
 • C-kursen (3900 SEK + moms). Kursen motsvarar åk 3.
 • D-kursen (3900 SEK + moms). Kursen motsvarar åk 4.
 • E-kursen (3900 SEK + moms). Kursen motsvarar åk 5.
 • F-kursen (3900 SEK + moms). Kursen motsvarar åk 6.
 • Läs- och Skriv A (3900 SEK + moms). En fördjupande läs- och skrivkurs, avancerad nivå.

Övrigt

 • Specialundervisning. För specifika önskemål, exempelvis: Tisus-provet, grammatikdrillning, skräddarsydd kurs m.m. (Pris: offert)
 • Intensivkurs 8 veckor (1000kr + ev moms). Prova på två digitala läromedel: Espresso och Liber Lunis.
 • Vuxenkurs/Vuxenkurs+ (2900/4900 SEK + moms) Gäller vuxna – du jobbar själv med en Luniskurs men får feedback på dina skriftliga uppgifter av en lärare.I Lunis+ ingår ett extra läromedel.

Lilla svenskpaketet

 • Espresso. Ett års digitalt läromedel som är helt nivåanpassat och som även innefattar övriga skolämnen.
 • Läromedel för läs- och skrivutveckling. Böckerna/material hittar du online och varar i ett år.