Våra medarbetare

Grundare och ägare: 

Christian Benjaminsson och Göran Holm.

Utbildningsansvarig:

Joakim Persson.

Layout och Classroom-ansvarig:

Jonas Svensson.

Sommarskolan:

Drygt 15 olika lärare hjälper oss under sommaren.