Start

Svenskundervisning med världen som klassrum

Välkomna! Det är vi som är Svenska Distans.

Vi har tidigare arbetat utomlands på svenska skolor och har stor förståelse för att föräldrar vill att barn ska utvecklas i svenska även utomlands. En del föräldrar planerar även att flytta hem till Sverige och vill då att barnen ska ha goda kunskaper i svenska. Vi vet också att många föräldrar åker till Sverige på sin semester och det var här vår idé med sommarskola föddes.

Vårt grundkoncept är:

  • att erbjuda distansundervisning som motsvarar grundskolan i svensk skola. Lektioner med uppgifter och inlämningar som rättas av lärare.
  • skräddarsydda kurser utifrån specifika önskemål på färdigheter som ska tränas upp, t.ex. Tisus-prov, Nationella prov eller annat.
  • vuxenundervisning
  • att erbjuda sommarskola. Ett slags språkläger på flera platser i Sverige. 5h undervisning varje dag plus sociala aktiviteter på eftermiddagen. Eleverna träffar dessutom andra som bor utomlands och får vänner för livet. Under sommarskolan får eleverna en ordentligt skjuts i språket och utvecklas mycket. Självförtroende likaså.

Vår förhoppning är att kunna hjälpa er som vill hjälpa ert barn med att stärka och utveckla sitt svenska modersmål.

Välkomna till oss på Svenska Distans – världens chans och möjlighet.

 

Christian Benjaminsson

Jag, Christian Benjaminsson är utbildad svensklärare med behörighet för åldrarna 7-12 år. Jag har undervisat i mitt huvudämne svenska i cirka 15 år. Den största delen av min tjänstgöring har skett i åldersblandade grupper där ett stort lärande utifrån varje elevs behov och nivå är av största vikt. Mina tjänstgöringar har varit i såväl lägre som högre åldersgrupper och på olika platser i världen. Förutom skolor i Sverige har jag stor erfarenhet av den internationella lärandemiljön i bl.a. Berlin och Moskva.

Jag har ett stort intresse av digitala läromedel och är en flitig användare av det. Jag följer med i utvecklingen och håller föreläsningar om dessa pedagogiska verktyg.

Göran Holm heter jag och driver tillsammans med Christian denna utbildning. Jag är utbildad 1-7 lärare och har kompletterat min utbildning med flertalet specialpedagogiska utbildningar. De senaste 10 åren har jag arbetat som lärare och rektor vid Svenska skolan i Moskva. Jag har genomgått den statliga rektorsutbildningen och har ett tätt samarbete med Skolverket, Svensk utlandsundervisnings förening (SUF), Sofia distansundervisning samt andra svenska och en del internationella skolor i världen.

Jag brinner lite extra för frågor som rör utlandssvenska barns skolgång och deras möjlighet att stärka sitt modersmål. Jag har själv barn som växer upp i en flerspråkig miljö/familj vilket gör att jag intresserar mig extra mycket för hur man bäst hjälper barn till att utveckla sitt eller sina modersmål.

Elever över hela världen