“I love Svenska” finns nu i vårt “Standardpaket”

Svenska Distans kommer från årsskiftet att göra ett boktillägg i Svenska Distans populära “Standardpaket”. Boken “I Love Svenska” kommer att ingå som ett komplement för de vuxna i familjen. Svenska Distans är övertygad om att denna bok blir en stor hjälp för föräldrar till flerspråkiga barn genom att ge konkreta svar på just språkfrågorna. 

Boken är skriven av Monica Bravo Granström som är utbildad översättare och har en fil. mag. i spanska och en högskoleexamen i Svenska som andraspråk. Hon är doktorand vid PH Weingarten med arbetsämne undervisning i läsförståelse i flerspråkiga miljöer. Läs gärna mer om Monica på: www.monicabg.com

« »