Distanskurser barn

Svenska Distans riktar sig främst till svenska barn i åldrarna 6-13 år som bor och studerar utomlands. Våra svenska distanskurser fungerar utmärkt för såväl de barn som allmänt vill stärka sitt svenska språk som för dem som målinriktat vill följa de svenska styrdokumenten för grundskolan i ämnet svenska.

För att delta i någon av nedanstående kurser krävs tillgång till dator samt internetuppkoppling. Våra kurser bygger på att barnet har en svensktalande vuxen i sin närhet. Denne handleder eleven genom uppgifterna själv eller med handledarstöd från Svenska Distans beroende på vilken kurs som väljs.

Tid som beräknas läggas på kurserna är 1-2 timmar per vecka. Detta är dock individuellt och studieplanen anpassas efter förutsättningarna.

Showing all 9 results

 • A1

  2500 kr (exkl. moms)
  Läs mer och boka
 • A2

  3900 kr (exkl. moms)
  Läs mer och boka
 • B2

  3900 kr (exkl. moms)
  Läs mer och boka
 • C3

  3900 kr (exkl. moms)
  Läs mer och boka
 • D1

  3900 kr (exkl. moms)
  Läs mer och boka
 • E2

  3900 kr (exkl. moms)
  Läs mer och boka
 • F1

  3900 kr (exkl. moms)
  Läs mer och boka
 • Specialkurs

  2500 kr
  Läs mer och boka
 • Barn studerar Svenska Distans lilla svenskapaket

  Lilla svenskpaketet

  1400 kr (exkl. moms)
  Läs mer och boka