Studiegrupper

På Svenska Distans erbjuder vi stöttning till studiegrupper som ägnar sig åt kompletterande svenskundervisning, men även åt de som ägnar sig åt individuella studier runt om i världen. Undervisningen i kompletterande svenska ska syfta till att eleverna underhåller och vidareutvecklar sådana kunskaper i och om svenska som underlättar för eleverna att vistas i Sverige under längre eller kortare tid. Undervisningen ger också goda förutsättningar till vidare studier i Sverige. Utifrån svenska kursplaner för ämnet tillhandahåller vi svenska studieplaner som studiegrupperna kan använda under årets lektioner. Med hjälp av Svenska Distans kan lärare/föräldrar och handledare koncentrera sig på att stötta och handleda sin grupper och behöver inte ansvara för planeringen i sig.

Detta medför att det pedagogiska tankesättet och utformningen av lektioner och arbetssätt lever vidare istället för att följa en enskild lärare som kanske flyttar efter någon termin. På så sätt kvalitetssäkras den pedagogiska undervisningskvaliteten på kort och på lång sikt.

Upplägg

Undervisningen inleds med att grupperna får en lektionsplanering gällande för hela gruppen som de startar lektionerna med. Därefter utformas individuella studieplaner för varje elev utifrån dennes individuella nivå. Där ingår också material att arbeta med hemma.

Då alla studiegrupper ser olika ut och då behoven skiljer sig åt är vi flexibla i utformandet av planeringar och studieplaner. Vi arbetar under framställandet tätt tillsammans med studiegruppens personal för att skräddarsy materialet.

Vi har möjlighet att inför uppstart komma ut och jobba med gruppen på plats samt kartlägga varje elevs individuella behov. Därefter följer vanligtvis ytterligare besök i mitten och/eller i slutet av studieåret för att på plats kunna följa varje elevs utveckling.

Kompletterande tjänster

Vid våra individuella besök kan vi också bidra med att:

 • presentera det senaste inom svenska onlineläromedel. (i samarbete med framförallt Liber och Sanoma)
 • presentera svenska moderna läromedel (vi kan också dela ut något gratis läromedel)
 • visa vilka delar vi övergripande ser att utlandssvenska barn behöver träna extra på smat visa på vilka delar i språket som ofta faller bort även om man pratar svenska hemma
 • presentera hur Svenska Distans arbetar med studiegrupper och individuella studier runt om i världen
 • presentera varierande arbetssätt som fungerar i klasser/grupper med varierande ålder och nivåer
 • ge exempel på hur ni på ett kreativt och roligt sätt kan komma vidare med er undervisning
 • presentera forskning och beprövad erfarenhet gällande flerspråkighet
 • informera om det svenska betygssystemet, skolsystemet och vad som gäller om man vill söka sig till svenska studier i framtiden
 • presentera hur nationella prov i den svenska skolan är uppbyggda och vilka förmågor de tränar
 • presentera vilka möjligheter till ekonomiskt stöd och läromedelsstöd som finns för studiegrupper för kompletterande svenskundervisning i utlandet

Vi har också möjlighet att:

 • sitta med personal från just er studiegrupp och dela med oss av tankar kring hur man kan organisera och höja undervisningskvaliteten för att varje elev ska nå så långt som möjligt
 • träffa föräldrar från er studiegrupp och presentera hur man som förälder på bästa sätt kan hjälpa till hemma med det svenska modersmålet

Vi riktar oss först och främst till barn med nivå för grundskoleåldern F-6

svedist1