Välkommen till Svenska Distans – världens möjlighet

Få platser kvar till årets sommarkurser

Vecka 28  10/7–15/7  Falsterbo Kursgård  (Skåne) 2 PLATSER KVAR Vecka 29   17/7-22/7  Sigtuna Humanistiska Läroverk (Stockholm) FULLBOKAD Vecka 30   24/7-29/7  Sigtuna Humanistiska Läroverk (Stockholm) 3 PLATSER KVAR

Läs mer

Mammas språk

Svenska Distans rekommenderar varmt bloggen ”Mammas språk”. Lena Normen- Younger ger oss intressanta tankar, reflektioner och tips om flerspråkighet utifrån en engagerad mammas roll till flerspråkiga barn. Följ gärna hennes väg i den flerspråkiga miljö. http://mammasprak.com/2016/03/

Läs mer

Extra platser till sommarskolan i Falsterbo

Svenska Distans sommarskola i Falsterbo har sedan en tid tillbaka varit fullbokad och vi har försökt att skapa extra platser för att möta den stora efterfrågan som finns. Svenska Distans har nu lyckats med detta. Vi kan med glädje meddela att Svenska Distans nu kan erbjuda 5 extra platser. Först till kvarn!!

Läs mer

Grattis Anna och Philip

Svenska Distans är stolt sponsor av lärarpodcasten ”Nytänk eller har du tänkt färdigt”?Anna och Philips podcast har nått fantastiska resultat på ITunes. 1:a under kategori skola, 2:a under kategori utbildning och på 34:e plats totalt i Sverige!!!Fortsatt lycka till önskar Svenska DistansGå gärna in och lyssna på många intressanta och spännande intervjuer!http://www.annaochphilipslararpodcast.com/

Läs mer

Svenska Distans för språket vidare

Språk och lärande hör ihop. Språkforskning visar idag att barn som har goda kunskaper i sitt modersmål också har större möjligheter att lära sig andra språk och andra ämnen. Svenska Distans ger ditt barn en unik möjlighet att studera det svenska modersmålet. Det är enkelt att studera med Svenska Distans. Ni har en dator och ett uppkopplat nätverk. Vi har utbildade svensklärare och redskapen. Vi vet att alla familjers livssituationer ser annorlunda ut och att olika behov finns. Svenska Distans ger alla föräldrar chansen att utifrån sina förutsättningar ge sitt barn en möjlighet att stärka och utveckla sitt svenska modersmål – utifrån den svenska kursplanen för svenska. Det spelar ingen roll var i världen ni är eller vilken nivå i svenska språket ert barn befinner sig på, Svenska Distans hjälper er.

Mina barn, då 9 + 12 gick på sommarkursen i Sigtuna i somras - den kan jag verkligen rekommendera. Väl organiserat och bra lärare. De tyckte det var jättekul!  

— Mari Arveheim, Barcelona

Jag uppskattar verkligen att kursen utformas individuellt efter barnets nivå och att vi får regelbunden feedback. Vi ser fram emot att fortsätta en till termin.  

— Malin S., Honolulu, Hawaii"

Innan Svenska Distans fanns var vi mycket bekymrade för hur vi skulle kunna se till att hans kunskaper låg på rätt nivå för att inte ha problem när vi kom hem. Göran och Christian gör ett fantastiskt jobb att planera kurserna och stödja  

— Mats Nordlund, tidigare Vice President of Research, Skoltech, Moskva, Ryssland

"Svenska Distans kurspaket passade oss perfekt och gjorde det möjligt att från vår utlandsvistelse gå direkt in i det svenska skolsystemet för vår 11-åring."

— Mats Nordlund, tidigare Vice President of Research, Skoltech, Moskva, Ryssland

"Min dotter som är 9 år och älskar sina uppgifter från Svenska distans. Vi har fått en fantastisk handledning och hon ser fram emot de regelbundna Skype-samtalen med skolan."

— Malin S., Honolulu, Hawaii

Elever över hela världen

Välj någon av våra anpassade kurser

Svenska Distans ger alla barn mellan 6-12 år möjligheten att stärka och utveckla sitt svenska språk. Alla kurser utgår från elevens behov, nivå och kunskaper i ämnet svenska. Detta för att ge en så kvalitativ och utvecklande utbildning som möjligt. Vi följer den svenska kursplanen för ämnet svenska och alla kurser är framtagna och utformade av utbildade och erfarna svensklärare.

Webbpaket

En helt webbaserad kurs med de senaste e-läromedlen som alla är förankrade i den svenska kursplanen i svenska. Passa de barn som helst bara arbetar via en dator.

Läs mer

Standard

Kursen innehåller såväl webbaserat läromedel som kurslitteratur. Detta paket passar de barn som ser fördelen i att både kunna sitta vid sin dator men också känner lusten att arbeta med böcker. Allt material är förankrat i den svenska kursplanen i svenska. Kontinuerlig lärarhandledning ingår.

Läs mer

Lilla svenskpaketet

Lilla svenskapaketet är för er som på ett enkelt och lustfyllt sätt vill skapa egna förutsättningar för ert barns lärande och utvecklande av svenska språket. Lilla svenskapaketet är en självstudiekurs med interaktivt läromedel och traditionell kurslitteratur.

Läs mer

Sommarkurs

Vecka 29 och 30 är två seperata veckolånga intensivkurser i svenska. I år genomförs alltså två sommarkurser i två olika veckor. Sommarkursen genomförs på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Läs mer

Våra elever talar om resan med Svenska Distans

Barn som studerar

Alice och Josephine studerar båda på Svenska Distans

”Vi heter Alice och Josephine och bor sedan tre år i Moskva. Vi går på en brittisk skola men studerar svenska på distans. Vi tycker det är jättekul att läsa på Svenska Distans eftersom man alltid får varierande uppgifter och att det är roligt. Vi lär oss massor och vi pluggar både med böcker och vid datorn.”

Alfred studerar webbpaketet

Alfred studerar webbpaketet

”Det är jättekul att arbeta med datorn. Massor med roliga övningar och man kan göra övningarna så många gånger man vill. Det är bra!”

Våra grundare såg utmaningen och behovet

Christian Benjaminsson och Göran Holm

Välkomna! Det är vi som är Svenska Distans. Vi bor båda för tillfället i Moskva där vi arbetar med såväl den Svenska skolan i Moskva som distansundervisning för barn som går på internationella skolor runt om i världen. För några år sedan blev vi kontaktade av ett antal föräldrar vars svenska barn studerade på internationella skolor i Ryssland. De var oroliga att deras barn skulle komma efter i sina svenskstudier eftersom ämnet svenska inte var prioriterat på deras skolor. En del familjer skulle dessutom flytta hemåt och ville att deras barn skulle kunna komma in på samma nivå som de övriga klasskamrater i Sverige. Vi antog utmaningen att hjälpa dem och gjorde en distanskurs utifrån den nivå de befann sig. Detta blev mycket lyckat och vi såg att behovet fanns på fler platser i världen.  Vi har fått en mycket god respons världen över och vi har i dagsläget  elever från 16 olika länder. Då många av dessa och andra utlandssvenska barn  är i Sverige på sommarlovet föddes tanken på en sommarskola. Vi har nu ett starkt samarbete med Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket där vi genomför vår svenska intensivkurs i slutet av juli varje sommar.

Vår förhoppning är att kunna hjälpa er som vill hjälpa ert barn med att stärka och utveckla sitt svenska modermål.

Välkomna till oss på Svenska Distans – världens chans och möjlighet.