Välkommen till Svenska Distans – världens möjlighet

Sommarskola

Många utlandssvenska barn spenderar sommarloven i Sverige. Därför anordnar vi sommarskola i Sigtuna och Falsterbo. Där har ditt barn chansen att under en intensivkurs utveckla sitt modersmål och samtidigt njuta av en den svenska sommaren tillsammans med nya vänner.

Läs mer om sommarskola

Distanskurser

Våra distanskurser är ett smidigt sätt att utveckla sitt modersmål hemifrån. Med oss och en svensktalande vuxen i hemmet som stöd ges ditt barn alla möjligheter att stärka sitt språk. Vi har flera olika paket och anpassar oss alltid efter det enskilda barnet.

Läs mer om distanskurser

Studiegrupper

Vi erbjuder stöttning för grupper som ägnar sig åt kompletterande svenskundervisning världen runt. Allt från lektionsplanering till information om det svenska skolsystemet eller nya läromedel kan vi bistå med.

Läs mer om studiegrupper

Svenska Distans för språket vidare

Språk och lärande hör ihop. Språkforskning visar idag att barn som har goda kunskaper i sitt modersmål också har större möjligheter att lära sig andra språk och andra ämnen. Svenska Distans ger ditt barn en unik möjlighet att studera det svenska modersmålet. Det är enkelt att studera med Svenska Distans. Ni har en dator och ett uppkopplat nätverk. Vi har utbildade svensklärare och redskapen. Vi vet att alla familjers livssituationer ser annorlunda ut och att olika behov finns. Svenska Distans ger alla föräldrar chansen att utifrån sina förutsättningar ge sitt barn en möjlighet att stärka och utveckla sitt svenska modersmål – utifrån den svenska kursplanen för svenska. Det spelar ingen roll var i världen ni är eller vilken nivå i svenska språket ert barn befinner sig på. Svenska Distans hjälper er.

Mina barn, då 9 + 12 gick på sommarkursen i Sigtuna i somras - den kan jag verkligen rekommendera. Väl organiserat och bra lärare. De tyckte det var jättekul!  

— Mari Arveheim, Barcelona

Jag uppskattar verkligen att kursen utformas individuellt efter barnets nivå och att vi får regelbunden feedback. Vi ser fram emot att fortsätta en till termin.  

— Malin S., Honolulu, Hawaii"

Innan Svenska Distans fanns var vi mycket bekymrade för hur vi skulle kunna se till att hans kunskaper låg på rätt nivå för att inte ha problem när vi kom hem. Göran och Christian gör ett fantastiskt jobb att planera kurserna och stödja  

— Mats Nordlund, tidigare Vice President of Research, Skoltech, Moskva, Ryssland

"Svenska Distans kurspaket passade oss perfekt och gjorde det möjligt att från vår utlandsvistelse gå direkt in i det svenska skolsystemet för vår 11-åring."

— Mats Nordlund, tidigare Vice President of Research, Skoltech, Moskva, Ryssland

"Min dotter som är 9 år och älskar sina uppgifter från Svenska distans. Vi har fått en fantastisk handledning och hon ser fram emot de regelbundna Skype-samtalen med skolan."

— Malin S., Honolulu, Hawaii

Elever över hela världen

Svenska Distans på Facebook

Glöm inte att följa och gilla oss på Facebook. Där läggs alltid de senaste nyheterna och informationen upp.
Läs mer

Svenska Distans i Denver

Svenska Distans har besökt Svenska Skolan i Colorado. I besöket ingick en träff med alla underbara barn och lärare, föreläsning i ämnet flerspråkighet samt skapande av certifikat till alla studerande som gjort ett fantastiskt jobb under läsåret. Svenska Distans tackar alla inblandade på Svenska Skola i Colorado för ett jättebra läsår. Ett tack även till […]
Läs mer

Ny medarbetare

Svenska Distans har fått en ny medarbetare. Hanna Nyström Lindau kommer att vara ansvarig för Svenska Distans nya satsning på vuxenstudier. Hanna är utbildad SFI-lärare, har stor efarenhet av svenska som andraspråk för vuxna, och är en flitigt anlitad rådgivare för pedagoger och handledare som arbetar med andraspråksundervisning. Svenska Distans välkomnar Hanna till oss. Anmälningarna […]
Läs mer

Våra elever talar om resan med Svenska Distans

Barn som studerar

Alice och Josephine studerar båda på Svenska Distans

”Vi heter Alice och Josephine och bor sedan tre år i Moskva. Vi går på en brittisk skola men studerar svenska på distans. Vi tycker det är jättekul att läsa på Svenska Distans eftersom man alltid får varierande uppgifter och att det är roligt. Vi lär oss massor och vi pluggar både med böcker och vid datorn.”

Alfred studerar webbpaketet

Alfred studerar webbpaketet

”Det är jättekul att arbeta med datorn. Massor med roliga övningar och man kan göra övningarna så många gånger man vill. Det är bra!”