Om oss

Svenskundervisning med världen som klassrum

Svenska Distans, Göran Holm och Christian Benjaminsson

Göran och Christian

Välkomna! Det är vi som är Svenska Distans. Vi bor båda för tillfället i Moskva där vi arbetar med såväl den Svenska skolan i Moskva som distansundervisning för barn som går på internationella skolor runt om i världen. För några år sedan blev vi kontaktade av ett antal föräldrar vars svenska barn studerade på internationella skolor i Ryssland. De var oroliga att deras barn skulle komma efter i sina svenskstudier eftersom ämnet svenska inte var prioriterat på deras skolor. En del familjer skulle dessutom flytta hemåt och ville att deras barn skulle kunna komma in på samma nivå som de övriga klasskamrater i Sverige. Vi antog utmaningen att hjälpa dem och gjorde en distanskurs utifrån den nivå de befann sig på. Detta blev mycket lyckat och vi såg att behovet fanns på fler platser i världen. Vi har fått en mycket god respons världen över och vi har i dagsläget elever från 16 olika länder. Då många av dessa och även många andra utlandssvenska barn tillbringar sommarlovet i Sverige föddes tanken på en sommarskola. Vi har nu ett starkt samarbete med Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket där vi genomför vår svenska intensivkurs i slutet av juli varje sommar.

Vår förhoppning är att kunna hjälpa er som vill hjälpa ert barn med att stärka och utveckla sitt svenska modersmål.

Välkomna till oss på Svenska Distans – världens chans och möjlighet.

Vi vill dela med oss av våra pedagogiska erfarenheter och hitta lösningar till en framgångsrik utbildning i svenska för barn boende utanför Sverige. Vi ser mycket fram emot att få samarbeta med er och era barn.

Christian Benjaminsson

Jag, Christian Benjaminsson är utbildad svensklärare med behörighet för åldrarna 7-12 år. Jag har undervisat i mitt huvudämne svenska i cirka 15 år. Den största delen av min tjänstgöring har skett i åldersblandade grupper där ett stort lärande utifrån varje elevs behov och nivå är av största vikt. Mina tjänstgöringar har varit i såväl lägre som högre åldersgrupper och på olika platser i världen. Förutom skolor i Sverige har jag stor erfarenhet av den internationella lärandemiljön i bl.a. Berlin och Moskva. Att undervisa i ämnet svenska för svenska barn utomlands har gett mig insikter och kunskaper om vikten av att barn och föräldrar känner sig trygga i att undervisningen håller minst samma kvalité som hemma och att man står väl rustad mot de nationella målen den gång man flyttar hem.

Jag har ett stort intresse av digitala läromedel och är en flitig användare av det. Jag följer med i utvecklingen och håller föreläsningar om dessa pedagogiska verktyg.

Göran Holm heter jag och driver tillsammans med Christian denna utbildning. Jag är utbildad 1-7 lärare och har kompletterat min utbildning med flertalet specialpedagogiska utbildningar. De senaste 10 åren har jag arbetat som lärare och rektor vid Svenska skolan i Moskva. Jag har genomgått den statliga rektorsutbildningen och har ett tätt samarbete med Skolverket, Svensk utlandsundervisnings förening (SUF), Sofia distansundervisning samt andra svenska och en del internationella skolor i världen.

Jag brinner lite extra för frågor som rör utlandssvenska barns skolgång och deras möjlighet att stärka sitt modersmål. Jag har själv barn som växer upp i en flerspråkig miljö/familj vilket gör att jag intresserar mig extra mycket för hur man bäst hjälper barn till att utveckla sitt eller sina modersmål. Jag ser fram emot att få dela med mig av kunskaper och erfarenheter då det gäller möjligheter till att stärka barns modersmål och utbildning i svenska.

Elever över hela världen