Distanskurser

Svenska Distans riktar sig främst till svenska barn i åldrarna 6-14 år som bor och studerar utomlands. Våra svenska distanskurser fungerar utmärkt för såväl de barn som allmänt vill stärka sitt svenska språk som för dem som målinriktat vill följa de svenska styrdokumenten för grundskolan i ämnet svenska.

För att delta i någon av nedanstående kurser krävs tillgång till dator samt internetuppkoppling. Våra kurser bygger på att barnet har en svensktalande vuxen i sin närhet. Denne handleder eleven genom uppgifterna med handledarstöd från Svenska Distans.

Alla våra kurser finns att köpa i fliken –Butik–

(Om du vill se filmer som presenterar våra kurser, läromedel m.m. klicka på fliken ”Youtubei menyn)

Vi erbjuder även vuxenundervisning.

Distanskurs

Tid som beräknas läggas på kurserna är 1-2 timmar per vecka. Detta är dock individuellt och studieplanen anpassas efter förutsättningarna.

Kursen bygger på varje barns individuella behov och nivå. Därför startar vi med att göra en kartläggning av ditt barns kunskaper i ämnet svenska, utifrån de nationella målen. I samband med denna kartläggning sker även en dialog där vi lyssnar in era önskemål och behov. Ditt barn får material bestående av kurslitteratur och digitala läromedel. Allt är framtaget av utbildade svensklärare och är speciellt utvalt för att passa just ditt barn. Studiematerialet är förankrat i den svenska kursplanen för ämnet svenska.

Detta ingår i kurspaketet:

   • fördjupad kartläggning
   • individuell studieplan
   • kurslitteratur
   • digitala läromedel
   • kontinuerlig handledning och feedback på inlämnade uppgifter
   • dokumenterade studieresultat
   • personlig kontaktlärare
   • handledning till dig som förälder vid behov

  Frakt ingår

  Kurser

  Är du osäker på vilken kurs som passar ditt barn, hör av dig till oss så gör vi en gratis kartläggning av ditt barn. Efter kartläggningen föreslår vi en kurs.

 • I nuläget erbjuder vi följande:
 • A1 (2500 SEK + moms), A2 (3900 SEK+ moms). Kurserna motsvarar åk 1. A1 är en lättare ”nybörjarkurs”.
 • B1 (1250 SEK + moms), B2 (3900 SEK + moms). Kurserna motsvarar åk 2. B1 är den lättare, förkortade kursen som fungerar som en ”brygga” mellan A2 och B2.
 • C-kursen (3900 SEK + moms). Kursen motsvarar åk 3.
 • D-kursen (3900 SEK + moms). Kursen motsvarar åk 4.
 • E-kursen (3900 SEK + moms). Kursen motsvarar åk 5.
 • F-kursen (3900 SEK + moms). Kursen motsvarar åk 6.
 • Läs- och Skriv A (3900 SEK + moms). En fördjupande läs- och skrivkurs, avancerad nivå.
 • Specialundervisning. För specifika önskemål, exempelvis: Tisus-provet, grammatikdrillning, skräddarsydd kurs m.m. (Pris: offert)
 • Intensivkurs 8 veckor (1000kr + ev moms). Prova på två digitala läromedel: Espresso och Liber Lunis.
 • Vuxenkurs/Vuxenkurs+ (2900/4900 SEK + moms) Gäller vuxna – du jobbar själv med en Luniskurs men får feedback på dina skriftliga uppgifter av en lärare.I Lunis+ ingår ett extra läromedel.

Lilla svenskpaketet 1400 SEK (+ev moms)

Lilla svenskpaketet passar er som på ett enkelt och lustfyllt sätt vill skapa egna förutsättningar för ert barns lärande och utvecklande av svenska språket. Lilla svenskapaketet är en självstudiekurs där ni med ett interaktivt läromedel och traditionell kurslitteratur utformar era egna lektioner. Materialet är framtaget av utbildade svensklärare och kommer vara nivåanpassat för ditt barn.

Detta ingår i lilla paketet:

 • Espresso. Ett års digitalt läromedel som är helt nivåanpassat och som även innefattar övriga skolämnen.
 • Läromedel för läs- och skrivutveckling. Böckerna/material hittar du online och varar i ett år.