Distanskurser

Svenska Distans riktar sig främst till svenska barn i åldrarna 6-13 år som bor och studerar utomlands. Våra svenska distanskurser fungerar utmärkt för såväl de barn som allmänt vill stärka sitt svenska språk som för dem som målinriktat vill följa de svenska styrdokumenten för grundskolan i ämnet svenska.

För att delta i någon av nedanstående kurser krävs tillgång till dator samt internetuppkoppling. Våra kurser bygger på att barnet har en svensktalande vuxen i sin närhet. Denne handleder eleven genom uppgifterna med handledarstöd från Svenska Distans.

Tid som beräknas läggas på kurserna är 1-2 timmar per vecka. Detta är dock individuellt och studieplanen anpassas efter förutsättningarna.

Webbpaket

Standard online är 100% nätbaserat. Eleven följer sin individuella studieplan och tränar sin svenska utifrån uppgifter och övningar baserade helt på de bästa e-läromedlen som idag finns på marknaden.

Detta ingår i webbpaketet:

 • grundläggande kartläggning
 • individuell studieplan
 • digitala läromedel

Dessutom ingår följande:

 • förtur på Svenska Distans sommarkurs i svenska (på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket)
 • förmedling av det senaste inom svensk skola och aktuell forskning
 • tips på de senaste apparna och internetsidor som utvecklar det svenska språket
 • tips på internetsidor och diskussionsgrupper på internet som behandlar det svenska språket

Pris Webbpaket:

12 månaders studier 2900 Sek (+ ev.moms)
6 månaders studier 1900 Sek (+ ev.moms)


Standardpaket

Kursen bygger på varje barns individuella behov och nivå. Därför startar vi med att göra en kartläggning av ditt barns kunskaper i ämnet svenska, utifrån de nationella målen. I samband med denna kartläggning sker även en intervju där vi lyssnar in era önskemål och behov. Utifrån den kunskapsbild vi fått och tankar som uppkommit under intervjun gör vi en individuell studieplan där tydliga mål sätts upp. Ditt barn får material bestående av kurslitteratur och digitala läromedel. Allt är framtaget av utbildade svensklärare och är speciellt utvalt för att passa just ditt barn. Studiematerialet är förankrat i den svenska kursplanen för ämnet svenska.

Vi gör regelbundna avstämningar och uppföljningar där vi coachar ditt barn vidare mot uppsatta mål.

Detta ingår i kurspaketet:

 • fördjupad kartläggning
 • individuell studieplan
 • kurslitteratur
 • digitala läromedel
 • avstämningsmöten
 • dokumenterade studieresultat
 • personlig kontaktlärare
 • handledning till dig som förälder

Dessutom ingår följande:

 • förtur och rabatt på Svenska Distans sommarkurs i svenska (på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket)
 • förmedling av det senaste inom svensk skola och aktuell forskning
 • tips på de senaste apparna och internetsidor som utvecklar det svenska språket
 • tips på internetsidor och diskussionsgrupper på internet som behandlar det svenska språket

Pris standardpaketet:

12 månaders studier 5200 Sek (+ ev.moms)
6 månaders studier 3900 Sek (+ ev.moms)
Vi bjuder på frakten!


Lilla svenskapaketet

Lilla svenskapaketet passar er som på ett enkelt och lustfyllt sätt vill skapa egna förutsättningar för ert barns lärande och utvecklande av svenska språket. Lilla svenskapaketet är en självstudiekurs där ni med ett interaktivt läromedel och traditionell kurslitteratur utformar era egna lektioner. Materialet är framtaget av utbildade svensklärare och kommer vara nivåanpassat för ditt barn.

Detta ingår i lilla paketet:

 • Espresso. Ett års digitalt läromedel som är helt nivåanpassat och som även innefattar övriga skolämnen.
 • Läromedel för läs- och skrivutveckling. Böckerna hittar du online och varar i ett år.

Pris Lilla paketet:

990 Sek (+ ev.moms)