Anmälan sommarskola

Vecka/veckor ni vill anmäla er till:
Efternamn, tilltalsnamn (barnets)*
Födelsedatum*
Utdelningsadress*
Kommun
Postadress (postnr, ort, land)*
Medborgarskap (om ej svenskt)

Målsmans namn*
Telefon*
Email*
Mobil*
Utdelningsadress*
Postadress (postnr, ort, land)*

Sommaradress/alternativ adress

Utdelningsadress
Postadress (postnr, ort, land)
Telefon bostad
Mobil

Skolgång senaste läsår

Skolans namn*
Skolort, land*
Årskurs*
Modersmål/bästa språk*
Hur fick ni kännedom om Svenska Distans?

Fyll i lämplig ruta:

Specialkost:
Övriga upplysningar:

* = obligatoriskt fält.