Svenska Distans i Denver

Svenska Distans har besökt Svenska Skolan i Colorado. I besöket ingick en träff med alla underbara barn och lärare, föreläsning i ämnet flerspråkighet samt skapande av certifikat till alla studerande som gjort ett fantastiskt jobb under läsåret.
Svenska Distans tackar alla inblandade på Svenska Skola i Colorado för ett jättebra läsår. Ett tack även till Hanna som skött vårt nya projekt av vuxenstudier på ett utmärkt sätt. Svenska Distans ser fram emot ännu ett år tillsammans med Svenska Skolan i Colorado.

Om två veckor kommer Svenska Distans att göra ett besök hos våra studenter på Svenska Skolan i Vancouver.

« »