Sommarskurs på Sigtunaskolan, 2016

Svenska Distans blickar redan framåt mot 2016 års sommarskola. Svenska Distans kommer att utvidga samarbetet med Sigtunaskolan vilket kommer innebära två separata kursveckor istället för en. De preliminära veckorna blir 29 och 30.

Svenska Distans är mycket glada över att nästa år kunna ge ännu fler svenska barn möjligheten att stärka och utveckla sitt svenska språk.

« »