Svenska Distans omnämns i artikel

I den populära facebookgruppen SMUL (svenska som modersmål utomlands) omnämns Svenska Distans. Svenska Distans har specialsydda svenskpaket till olika studiegrupper världen över. I artikeln presenteras Svenska Distans samarbete med gruppen “Läs och Skriv plus” i Vancouver. 

Trevlig läsning önskar Svenska Distans

Svenska som modersmål utomlands
Läs&Skriv+ – Svenska skolan i Vancouver samarbetar med Svenska Distans i Moskva I den kanadensiska staden Vancouver har flertalet föräldrar varit nöjda med undervisningen i kompletterande svenska, men en viss grupp ville ha mer material att bita i för barnen. Därför inleddes ett samarbetsprojekt mellan skolan och distansundervisningsföretaget Svenska Distans i Moskva. Ambitionen var att lägga tyngdpunkten på läsförståelse och skrivande med ett mer fokuserat och individualiserat material. Läs mer om hur detta har fungerat, och de för- och nackdelar ett mer intensivt spår i undervisningen kan innebära på en Svensk skola utomlands.

« »