Svenska Distans på väg att teckna avtal med svenskgrupp i Vancouver

Svenska Distans är på väg att teckna avtal med en grupp svenska familjer i Vancouver. Svenska Distans kommer att hjälpa gruppen (barnen) att stärka och utveckla sitt svenska modermål genom individuella studiepaket och kontinuerlig handledning. Svenska Distans är glada över detta samarbete och ser fram emot detta.

« »