Svenska Distans skriver hjälper svenskgrupp i Nurnberg

Svenska Distans är just nu i Nurnberg i Tyskland för att hjälpa en svensk kompletterande grupp att kvalitetsäkra och utveckla sin svenskundervisning. Svenska Distans är mycket glada och stolta över förtroendet vi fått att hjälpa Svenska Skolan i Nurnberg att ge sina barn de bästa förutsättningarna att utveckla och stärka sitt svenska språk.

« »