Svenskgrupp i Lugano

Svenska Distans är nyss hemkommen från Lugano efter en mycket lyckad introduktion till samarbetet mellan Svenska Distans och Svenska  Skolan i Lugano . Svenska  Distans är mycket glada över att, genom våra kurspaket, fått förtroendet att vara delaktig i att hjälpa barnen i Lugano att utveckla och stärka sitt svenska språk.

« »