New York

Under vecka 15 kommer Svenska Distans att genomföra föreläsningar I New York. Ämnet innefattar flerspråkighet och hur man bäst arbetar för att stärka och utveckla sitt svenska modersmål när man befinner sig utomlands en längre tid. Mer information om tid och plats kommer. Boka in!

« »